#anakkusayang

Untuk Anakku di Surga, Terima Kasih Sudah Mengajari Ibu Arti Kesabaran dan Keikhlasan

Semoga kelak kita berjodoh lagi, nak. Berjodoh bertemu bukan cuma berjodoh di perut saja