berjuang di masa muda

Masa Tuamu Memang Masih Lama, Tapi 6 Pengalaman Ini Perlu Disiapkan Sebagai Bekal

Semakin jelas kalau masa muda itu menentukan langkah ke masa tua. ~