Kebahagiaan hakiki

Teruntuk Diriku, Bahagialah dengan Caramu Sendiri Tak Perlu Mengikuti Standar Orang Lain

Bahagia itu bukan dipilihkan oleh orang lain, bahagia itu milikmu sendiri.