Kebahagiaan hakiki

Teruntuk Diriku, Bahagialah dengan Caramu Sendiri Tak Perlu Mengikuti Standar Orang Lain

Teruntuk Diriku, Bahagialah dengan Caramu Sendiri Tak Perlu Mengikuti Standar Orang Lain

Bahagia itu bukan dipilihkan oleh orang lain, bahagia itu milikmu sendiri.