Rape culture

Maraknya Kasus Kekerasan Seksual, Ciri Adanya Rape Culture?

Maraknya Kasus Kekerasan Seksual, Ciri Adanya Rape Culture?

Mari perlahan kita hapuskan rape culture yang mulai berkembang pada masyarakat. Dimulai dari diri sendiri, teruslah mengedukasi diri dan meningkatkan empati kepada sesama.