Rani Yulia Trusted

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." ― Pramoedya Ananta Toer
Andriyanto
1 Following | 1 Follower
Anna Amatika M
153 Following | 20 Follower
ayu_raraha
1 Following | 1 Follower
Hartati Pamungkas
1 Following | 1 Follower
Reka Alvira
1 Following | 0 Follower