anakperempuan

Untuk Ayah yang Raganya Belum Sempat Aku Dekap, Semoga Ayah Tenang dan Bahagia di Surga

Kuselipkan Doa di Setiap Rindu yang Menghampiri.