#suratterbuka

#DitemaniHipwee Surat Terbuka untuk Pencipta Semesta, Ciptaan Semesta, dan Kita

Doaku kutuangkan dalam tulisan untuk-Mu dan semesta. Semesta segeralah kau memulihkan dirimu.