Alifah Na'imah

Introvert yang tidak takut keramaian, suka berada di tempat yang asing.
Urut berdasarkan