Soel Pamessangi Guevara Hipwee Reader

Seorang pemenang tidak akan mengeluhkan TANTANGAN yang ditemuinya.
Urut berdasarkan

Islam Rahmatan Lil Alamin

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?. (Ar-Raĥmān ayat 13)Kutipan ayat diatas sungguh sangat menyentuh hati bagi kaum yang berfikir. Dalam kehidupan setiap kaum yang percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat kelak senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada penguasa seisi bumi dan langit. Keanekaragaman kekayaan dan tanah subur membentang luas yang dianugerahi […]